Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Dec 31

Những hình phạt nghiêm trọng vì sự xúc phạm công dân

Hôm qua 30/12/2020 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật phạt 150 nghìn rúp đối với hành vi thô lỗ của các quan chức nhà nước - tức là xúc phạm công dân. Hình phạt cho những lời xúc phạm nói chung cũng được tăng lên.Theo luật mới, các quan chức chính phủ với hành vi thô lỗ sẽ bị tước chức vụ trong  một năm, và trong trường hợp tái phạm - có thể lên đến hai năm. Ngoài ra, tiền phạt được đưa ra với số tiền từ 50 đến 100 nghìn rúp, trong trường hợp tái phạm - từ 100 đến 150 nghìn. Luật mới này sẽ áp dụng đối với những người nắm giữ một chức vụ của nhà nước hoặc thành phố, cũng như những người đang làm việc trong cơ quan nhà nước.

Một quan chức nhà nước cũng sẽ bị phạt nếu anh ta viết những lời xúc phạm trên mạng xã hội.

Luật cũng tăng mức phạt hành chính đối với hành vi xúc phạm nói chung. Theo đó, mức phạt sẽ tăng đối với công dân từ 5 nghìn lên 10 nghìn rúp, đối với quan chức - từ 50 nghìn lên 100 nghìn rúp, đối với pháp nhân - từ 500 nghìn lên 700 nghìn rúp.

Hình phạt cho những lời lăng mạ cũng sẽ được áp dụng cho những tuyên bố được đưa ra "liên quan đến một số người, bao gồm cả cá nhân không được xác định." Ngoài ra, những lời lăng mạ trên Internet được đánh đồng với những lời lăng mạ công khai, kể cả thông qua các phương tiện truyền thông.

Một quy định khác của luật là xác lập trách nhiệm hành chính đối với tội phỉ báng dưới hình thức phạt tiền đối với pháp nhân với số tiền từ 500 nghìn đến 3 triệu rúp. Phỉ báng hay Vu khống là hành vitung  những thông tin cố ý sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc làm suy giảm uy tín của người đó.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Theo thông tin tổng hợp