Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Hãy cẩn thận với những thay đổi luật giao thông mới
Hãy cẩn thận với những thay đổi luật giao thông mới
15/02/2019
579
Để tăng ngân sách quốc gia, giảm bớt tình trạng tai nạn giao thông hiện nay. Bộ An toàn Giao thông sẽ đưa ra các biện pháp xử lý vi phạm giao thông. Chính vì vậy những người lái xe cần chuẩn bị cho việc gia tăng các...
Chi tiết