Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3, Ent. 2, Office 71-72
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Đồng Hương Group là một tập đoàn toàn cầu (global group) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại (pháp lý, du lịch, lao động, bất động sản, khách sạn và tài chính) có văn phòng đặt tại Mỹ , Philipin, Nga, Việt Nam, Trung Quốc.

Bắt đầu hoạt động từ năm 1991, hiện nay Đồng Hương Group đã tự khẳng định mình trong ngành dịch vụ và đang trở thành một điểm sáng trong những công ty Việt Nam đang hoạt động, kinh doanh tại ở nước ngoài.
Chi tiết