Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ruTẬP ĐOÀN ĐỒNG HƯƠNG HƯƠNG GROUP

Địa chỉ: Москва, ул.Грузинский переулок, дом 3
Điện thoại: +7 499 253 6611; +7 909 911 9898; +7 906 747 6868; +7 906 757 9898
Email: donghuonggroup@mail.ru