Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Nov 27

Chính phủ tháo bỏ hạn chế vào Nga cho thành viên gia đình của vận động viên thể thao nước ngoài


Trước đó kể từ tháng 8/2020, chỉ có Huấn luyện viên hoặc vận động viên thể thao người nước ngoài mới được vào Nga. Từ bây giờ, thành viên gia đình của họ cũng sẽ được vào theo.

Để nhập cảnh cần có giấy tờ hộ thân (hộ chiếu) và visa được cấp tương ứng với mục đích chuyến đi

(Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2020 № 3013-р)

Đồng Hương Group
Thông tin tổng hợp