Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Dec 14

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev thông báo về tình trạng quá tải của hệ thống an sinh xã hội của công dân Nga do người di cư

Tại cuộc họp vào ngày 3/12/2020 với các thành viên chính phủ và người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cho biết dòng người di cư làm quá tải hệ thống an sinh xã hội gây thiệt hại cho người dân.Sự gia tăng của người di cư dẫn đến gia tăng gánh nặng cho các hệ thống an sinh xã hội của khu vực và thành phố, do đó, họ thường không thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ không chỉ cho người di cư mà còn cho người bản địa.  Ngoài ra mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc xung đột sắc tộc giữa người di cư và công dân Nga.

Dmitry Medvedev: “Cần thiết lập công việc hiệu quả trong việc dự báo các xung đột sắc tộc giữa người dân địa phương và người di cư. Ông cũng lưu ý rằng có các nhóm cực đoan và khủng bố thường hoạt động giữa các cộng đồng người di cư, kích động lòng thù hận tôn giáo và dân tộc.

Theo Bộ Nội vụ, trong 10 tháng năm nay, số lượng người di cư lao động làm việc tại Nga đã giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái (1,8 triệu người năm 2020 so với 2,3 triệu người năm 2019). Vào cuối tháng 10, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (CSR) đã trình bày một báo cáo, theo đó có tới 40% các công ty Nga vốn thuê người di cư làm việc, ngày nay đang gặp phải tình trạng người thiếu lao động.

Theo một cuộc khảo sát vào tháng 7, do một số doanh nghiệp, đặc biết là phục vụ ăn uống, đóng cửa hoặc ngừng hoạt động, 76% người di cư đã mất việc làm hoặc nghỉ việc không lương ở Moscow trong thời gian xảy ra đại dịch. 51% người di cư ở Nga và 54% người di cư ở Moscow nói rằng họ đã “mất tất cả các nguồn thu nhập.” 

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Dịch từ nguồn: www.vedomosti.ru