Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Dec 24

Chỉ tiêu quyền lao động lại bị rút đi vào năm 2015


Ảnh mình họa.

Chỉ  tiêu cho người nước ngoài vào Nga (bằng visa) làm việc năm 2015 sẽ là 212197 người, dự trữ thêm là 30% tương đương 63659 người. Tổng cộng là: 275856 người.

- Nhu cầu cần cho ngành kinh tế là 17931 người. 
- Chuyên viên cho khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật là 8050 người. 
- Chuyên viên về kinh tế tài chính, hành chính và xã hội là 6861 người. 
- Người bán hàng, giới thiệu hàng, sản phẩm là 937 người. 
- Công nhân làm mỏ, xây dựng là 129730 người.

Chỉ tiêu 2014 cho người nước ngoài vào Nga bằng visa là 357894 người.

Dịch bởi: Donghuonggroup.ru
(Đề nghị viết nguồn khi copy bài)

Nguồn: news.mail.ru