Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Nov 17

Trật tự nhận bằng lái xe ở Nga đã được thay đổi


  Bắt đầu từ ngày 05.11.2014 một loạt sự thay đổi liên quan đến ô tô, điều hành ô tô và quy định mới để nhận bằng lái xe ô tô.  Một trong những thay đổi này là tất cả những người lái xe mà sống thường trú ở Nga có thể thi lấy bằng lái xe ở bất cứ điểm nhận thi nào của công an giao thông, không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu. Ngoài ra, nhận bằng lái xe ở Nga, nhận bằng quốc tế, đổi bằng nước ngoài ra bằng Nga cũng theo điều kiện trên: “không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu”.Cũng từ ngày 05.11, sẽ không nhận thi lấy bằng lái xe theo dạng tự học nữa, chỉ cho thi lấy bằng những ai đã qua chương trình học chuyên nghiệp.  Bây giờ đối với ai chỉ biết lái xe với số tự động thì có thể trả thi tay lái bằng xe có số tự động. Thế nhưng bằng lái xe được cấp chỉ cho lái xe có số tự động và không có giá trị khi lái xe có số cơ.  Nếu thi trượt thì sau 7 ngày có quyền được thi lại, đối với ai thi trượt 3 lần thì lần thi tiếp theo không sớm hơn 30 ngày (kể từ ngày thi trượt lần cuối).   Nếu thi đậu lý thuyết thì kết quả trên chỉ có giá trị 6 tháng (có nghĩa là trong thời gian 6 tháng phải thi đậu thực hành, nếu không sẽ phải thi lại từ đầu phần lý thuyết)  Trong trường hợp bị mất bằng lái xe thì các bạn sẽ được cấp bằng mới ngay sau khi viết đơn chứ không phải như trước kia là nhận bằng tạm thời cho một thời gian.  Theo Đồng Hương Group đây là sự tiến bộ và thoáng của cơ chế, đặc biệt không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu cũng như thời hạn hộ khẩu. Một điều bất tiện cho bà con, những người bận rộn làm ăn rất ít thời gian mà chúng ta vẫn phải qua trường lớp chuyên dạy lái xe để thi lấy bằng. Trong trường hợp chúng ta (người có quốc tịch hay thường trú) có bằng Việt Nam hay nước ngoài thì chúng ta chỉ cần thi lý thuyết là đủ để nhận bằng và không cần phải qua chương trình học và thi thực hành. Cho đến nay những trường hợp được đổi từ bằng nước khác qua bằng lái xe của Nga mà không cần phải qua trường lớp và thi cử nếu như là đại diện của các cơ quan nhà nước, chính phủ, tổ chức quốc tế và thành viên gia đình của họ, mà đăng ký qua bộ ngoại giao.  Đồng Hương Group xin nhắc lại rằng kể từ ngày 09.05.2014, không được sử dụng bằng nước ngoài khi lái xe ở Nga.


  Một điều cần lưu ý nữa là trường học nằm ở cùng nào phải thi ở vùng đấy.

Mail: donghuonggroup@mail.ru    

SĐT: 8-909-911-68-68