Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jan 11

Những lái xe vi phạm các lỗi sau sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

    Từ ngày 10/01/2022, những lái xe vi phạm các lỗi sau sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự:

 - Vượt tốc độ quá 60km/h


 - Nhiều lần lái xe vào đường/làn ngược chiều

 - Các lỗi vi phạm với đường tàu điện: đi xe ngược chiều trên đường tàu điện, đi vào đường tàu

điện bên phải, vượt tàu điện, đi vào các đường tàu điện không cho phép ô tô đi...

 - Những lái xe đã từng nhiều lần bị xử phạt hành chính.

    Hình phạt được áp dụng theo các sửa đổi của Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự. Cũng theo

những sửa đổi này, người vi phạm có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt từ 200 đến 300

nghìn rúp, bị phạt tù tới hai năm. Nếu tái phạm, số tiền phạt sẽ từ 300 đến 500 nghìn rúp, và

thời hạn tù có thể tăng lên ba năm.

   
    Ngoài ra, lái xe vi phạm có thể bị cấm làm một số công việc, cấm giữ một số chức vụ, phải
 
lao động cải tạo.Nếu vẫn tiếp tục lái xe sau khi bị thu bằng lái có thể bị phạt tù đến 2 năm.


    Lưu ý: Luật không áp dụng với trường hợp lỗi ghi nhận bằng camera giao thông!


Theo profile.ru