Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

May 25

Bộ Nội vụ quyết định áp dụng chế độ "lưu trú có kiểm soát" cho người di cư

Nga đang có kế hoạch áp dụng chế độ "lưu trú có kiểm soát" cho người di cư.


Photo: Sergei Fadeychov/TASS

Bộ Nội Vụ chỉ ra rằng chế độ đặc biệt này sẽ ảnh hưởng đến những người di cư đang ở Nga, chưa thể hợp pháp lý giấy tờ để lưu trú tại Nga.

Cụ thể, chúng ta đang nói về những người nước ngoài không thể trở về quê hương của họ, chẳng hạn như do dịch coronavirus, cũng như những người bị đình chỉ thi hành quyết định trục xuất hoặc bị hạn chế xuất cảnh khỏi Liên bang Nga do các quyết định của tòa án.

Chế độ này cũng có thể được mở rộng cho những người nước ngoài "mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho xã hội", những người mà Rospotrebnadzor bắt cách lý tại nhà.

Đồng thời, đối với các đối tượng công dân nước ngoài này, đang cư trú trên lãnh thổ Liên bang Nga, một số hạn chế có thể được áp dụng theo luật, thực hiện các thay đổi thích hợp đối với Bộ luật về các hành vi vi phạm hành chính của Liên bang Nga.

Hiện tại, theo Bộ Nội vụ, kể từ tháng 3 năm ngoái, khoảng 1,6 triệu người di cư vẫn chưa thể rời Nga sau khi hết thời hạn lưu trú tại nước Nga. Các biện pháp được thực hiện đã giúp điều chỉnh tình trạng pháp lý của khoảng 400 nghìn người.

Trước đó, vào ngày 20/5, Bộ Nội vụ cho biết đối với những người di cư không thể rời khỏi nước Nga do hạn chế đường hàng không, thời gian lưu trú tại Nga sẽ được kéo dài thêm 90 ngày, để được kéo dài những người nước ngoài sẽ phải nộp đơn cho cơ quan Bộ Nội vụ khu vực tại nơi lưu trú.

Theo đó, Bộ Nội Vụ có thể kéo dài thời gian lưu trú tại Nga lên đến 90 ngày đối với những người di cư bất hợp pháp nếu họ là công dân của những quốc gia mà đường hàng không chưa được nối lại do đại dịch.

Để giải quyết tình trạng bất hợp pháp của họ, người nước ngoài phải nộp đơn với yêu cầu hợp lý cho cơ quan Bộ Nội vụ khu vực tại nơi lưu trú dưới bất kỳ hình thức nào, qua đó Bộ Nội vụ có thể xem xét vấn đề kéo dài thời gian tạm trú lên 90 ngày.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Dịch theo izi.ru