Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Apr 29

Duma Quốc gia đưa ra dự luật mới: Trợ cấp 10 nghìn rúp cho mỗi học sinh


Photo TASS/Egor Aleev
Duma Quốc gia đưa ra một dự luật mới, theo đó các gia đình Nga sẽ nhận được 10 nghìn rúp cho mỗi đứa trẻ đi học.

Trong dự luật có đề xuất trả trợ cấp hàng năm và chỉ định từ tháng 8 đến tháng 1, tùy thuộc vào tháng mà phụ huynh hoặc người giám hộ gửi đơ đăng ký.

Khoản thanh toán, rất có thể, có thể được chỉ định mà không cần lập ra một luật đặc biệt - như sắc lệnh Tổng thống Nga. Như vậy quá trình thông qua dự luật này sẽ nhanh hơn việc chuyển qua các giai đoạn của quá trình thông qua luật. Các nguồn tài trợ cho các khoản thanh toán đang được thảo luận và một trong những lựa chọn sẽ là từ quỹ dự trữ của chính phủ.

Trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang, Tổng thống Putin hứa sẽ có nhiều các biện pháp hỗ trợ cho người dân, bao gồm các quyền lợi cho phụ nữ mang thai đã đăng ký với một tổ chức y tế.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Theo interfax.ru