Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

May 08

Tư vấn: Thuế và trách nhiệm trả thuế

Thuế và trách nhiệm trả thuếBà con hỏi - Đồng Hương trả lời

Đồng Hương Group chúng tôi – Công ty chuyên mua - bán - cho thuê bất động sản xin chia sẻ kinh nghiệm sau:

Câu hỏi: 

Tôi mua một căn hộ ở Nga vào năm 2008. Tháng 10 năm 2010 tôi nhận được giấy phép tạm trú (разрешение на временное проживание), và vào cuối năm 2012, tôi nhận được thẻ định cư (вид на жительство). Hiện nay, năm 2014, tôi quyết định bán căn hộ. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi sống ở Nga, chỉ ra khỏi Nga trong khoảng thời gian ngắn.

Vậy, tôi có thể nhận được khấu trừ thuế tài sản khi bán căn hộ trên nếu như vào thời điểm mua căn hộ, năm 2008, tôi không phải là thường trú nhân (người có thẻ định cư lâu dài - вид на жительство)?

DHG trả lời:

Trước tiên, cần phải xác định trong trường hợp này vấn đề không phải là khấu trừ thuế, mà là miễn thuế từ thu nhập bán căn hộ. Khấu trừ thuế trong buôn bán được xác định trong phần 1, khoản 1, điều 220 Bộ luật thuế Liên bang Nga. Khấu trừ chỉ được thực hiện khi cá nhân nộp thuế sở hữu căn hộ ít hơn 3 năm. Với trường hợp cá nhân sở hữu căn hộ nhiều hơn 3 năm, Bộ luật Thuế Liên bang Nga (khoản 17.1, điều 217) xem xét miễn thuế cho khoản thu nhập này. Sự khác nhau trong 2 trường hợp trên có thể giải thích như sau: trong trường hợp thứ 1, tại thời điểm căn hộ đã được bán, cần phải đưa ra bản khai thuế và những giấy tờ chứng minh quyền được khấu trừ thuế. Có khả năng một phần số tiền sẽ được giữ lại để chi trả những khoản thuế cần thiết. Trường hợp thứ 2, không cần phải đưa ra gì cả: không cần khai thuế, không cần giấy tờ, không cần đơn.

Khoản 17.1, điều 217 Bộ luật Thuế Liên bang Nga xem xét miễn thuế thu nhập từ việc bán căn hộ không chỉ với điều kiện phải sở hữu căn hộ hơn 3 năm mà còn phải là cá nhân cư trú chịu thuế của Liên bang Nga. Phân tích thêm trong bộ luật cho thấy công dân phải là người định cư đúng vào thời điểm nhận được khoản thu nhập từ việc bán căn hộ. Còn những điều kiện khác như công dân đã là người định cư khi mua căn hộ hoặc phải trở thành người định cư trong thời gian 3 năm thì Bộ luật Thuế không xem xét đến.

Từ sự phân tích trên, chúng tôi có thể tư vấn như sau: anh đã sở hữu căn hộ trên 3 năm và hiện tại khi anh chuẩn bị bán căn hộ, anh đã  trở thành cá nhân cư trú chịu thuế  của Liên bang Nga. Theo đó, trường hợp này khớp vào khoản 17.1, điều 217 Bộ luật Thuế Liên bang Nga. Có nghĩa là thu nhập từ việc bán căn hộ không cần phải trả thuế. Thế nên, khi bán căn hộ, anh không cần phải lo việc khai thuế và cũng không cần phải biện minh trước cơ quan thẩm tra thuế về việc này. Trước hết, sẽ không có đòi hỏi nào từ cơ quan thẩm tra thuế.  Tuy nhiên, nếu anh được hỏi đến và bị nghi ngờ về việc miễn thuế, anh phải sẵn sàng chứng minh rằng vào thời điểm bán căn hộ và nhận được khoản thu nhập, anh đã là cá nhân cư trú chịu thuế(người có thẻ định cư lâu dài - вид на жительство) của Liên bang Nga.

Nhắc lại, trong khoản 2 điều 207 của Bộ luật Thuế Liên bang Nga, cá nhân cư trú chịu thuế được định nghĩa là những cá nhân sống tại Nga không ít hơn 183 ngày trong 12 tháng liên tục tiếp theo. Khoảng thời gian sống tại Nga của cá nhân này không bị gián đoạn khi cá nhân ra khỏi Nga ngắn ngày với mục đích chữa bệnh hoặc học tập.

Qua bài này thì các anh chị cũng thấy được sự ích lợi khi có thẻ định cư – cư trú (вид на жительство) trong việc mua bán bất động sản.

DHG chúc các anh chị em thành công trong kinh doanh !

Mail: donghuonggroup@mail.ru 
Tel: 8-909-911-6868