Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 10

UAE đã giới thiệu thị thực du lịch nhiều lần cho các gia đình trong 5 năm

UAE visa information | Visa and Passport | Before You Fly | Emirates United Kingdom

Bất kỳ ai cũng có thể xin được Visa vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mà không cần có sự bảo lãnh từ người bảo trợ. Visa cho phép ở trong nước liên tục lên đến 90 ngày một năm với khả năng gia hạn một lần cho cùng thời gian, lên đến 180 ngày.

 

Các gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi có cơ hội xin thị thực du lịch nhiều lần vào UAE trong thời hạn 5 năm. Trong trường hợp này, trẻ vị thành niên sẽ được cấp thị thực khi đi cùng với người nhận tài liệu.

 

Cần lưu ý rằng để có được thị thực, một số điều kiện phải được đáp ứng. Đặc biệt, bạn cần cung cấp sao kê ngân hàng trong 6 tháng và phải có ít nhất 4.000 USD trong tài khoản. Ngoài ra, gia đình phải có bảo hiểm y tế tại UAE trong 180 ngày và nhập cảnh không quá 60 ngày kể từ ngày thị thực được cấp.

 

Đồng Hương Group xin nhắc lại là những ai đã có hộ chiếu Nga thì không cần làm Visa để vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

                                                                                                     Đồng Hương Group