Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 10

Số lượng đơn xin Visa Nga của công dân Trung Quốc tăng gấp 7 lần

China Doesn't Want Russia to Lose in Ukraine, but Its Endgame Is Murky

Nhờ việc bãi bỏ hạn chế chống COVID và quy tắc kiểm dịch bắt buộc số lượng đơn xin Visa vào Nga của công dân Trung Quốc trong tháng 1, 2 đã tăng lên gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong số đó Visa du lịch chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số giấy tờ nhập cảnh được cấp, công dân Trung Quốc đến Nga chủ yếu với mục đích công tác hoặc làm việc.

 

Tuy vậy, việc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh vào lãnh thổ của mình cho công dân Nga đã góp phần vào sự củng cố của mối quan hệ và sự tăng trưởng hợp tác kinh doanh giữa hai nước. Điều này cho thấy rằng trong những tháng tới, lượng khách du lịch từ Trung Quốc vào Nga sẽ tăng lên.                                                                                                                   Đồng Hương Group