Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Nov 18

Từ ngày 22 tháng 11/2019, các tài xế sẽ bắt đầu làm các xét nghiệm về rượu và ma túy cho mọi trường hợp kiểm tra y tế

Thủ tục mới để kiểm tra y tế sẽ đòi hỏi phải thực hiện một cuộc kiểm tra khắt khe hơn đối với công dân. Đặc biệt, cần phải thực hiện các xét nghiệm về ma túy và rượu để có được giấy phép lái xe hoặc thay đổi bằng lái trong thời hạn còn hiệu lực (đoạn 2, 4 của Lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 15 tháng 6 năm 2015 số 344n). Quy định tương ứng của Bộ Y tế Nga về sửa đổi quy trình tiến hành kiểm tra y tế bắt buộc đối với người điều khiển phương tiện giao thông (hoặc người thi cấp bằng lái) được Bộ Y tế Nga phê duyệt ngày 15 tháng 6 năm 2015 số 344n (sau đây gọi là thủ tục kiểm tra y tế) thông tin pháp lý.

Những thay đổi mới này cung cấp cho người lái xe quyền lợi được gửi đi kiểm tra y tế bổ sung, bao gồm, kiểm tra bởi bác sĩ tâm thần học, kiểm tra và chẩn đoán việc sử dụng các chất kích thích cũng như bệnh lý thần kinh (điều kiện) cản trở việc lái xe. 

Những thay đổi được thông qua việc mô tả chi tiết quá trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã đưa ra nhóm các chất hóa học bị cấm khi xuất hiện trong cơ thể: opiates, cannabinoids, phenylalkylamines (amphetamine, methamphetamine), cathinone, cocaine, metadphat và các dẫn xuất của chúng. Một số các triệu chứng về bệnh lý thần kinh cũng đã được các bác sĩ đưa ra và sẽ được áp dụng một cách khắt khe nhất.

Sự thay đổi trên về thủ tục kiểm tra y tế cho thấy sự quan tâm lớn của chính phủ đến vấn đề an toàn giao thông trong thời gian sắp tới đây.

Những thay đổi có liên quan sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 11 năm 2019.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Theo garant.ru