Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Nov 11

Chính phủ phê duyệt mức trợ cấp thất nghiệp tối thiểu và tối đa cho năm 2020

Theo Nghị định của Chính phủ Liên Bang Nga ngày 7 tháng 11 năm 2019, năm sau các chỉ số giới hạn cho số tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ không thay đổi.

Cụ thể là số tiền trợ cấp thất nghiệp tối thiểu sẽ là 1,5 nghìn rúp, tối đa là 8 nghìn rúp. Mức trợ cấp nói trên sẽ được cung cấp cho tất cả các công dân được công nhận thất nghiệp (ngoại trừ những công dân thất nghiệp trong độ tuổi trước khi nghỉ hưu sẽ được quy định với số tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa khác và được đặt ở mức 11.280 rúp). 

Năm nay, các khoản trợ cấp thất nghiệp tương tự được sử dụng, được phê chuẩn bởi Nghị định của Chính phủ Liên bang Nga ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Quy mô tối thiểu và tối đa của trợ cấp thất nghiệp cho công dân được chính phủ công nhận thất nghiệp được xác định hàng năm bởi Chính phủ Liên bang Nga. Theo nguyên tắc chung, số tiền trợ cấp thất nghiệp không thể cao hơn số tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa và dưới giá trị tối thiểu. (Theo Khoản 1, Điều 33 của Luật Liên bang Nga ngày 19 tháng 4 năm 1991 Số 1032-1 "Về việc làm" ở Liên bang Nga). Từ năm 2009 đến 2018, trợ cấp thất nghiệp tối thiểu là 850 rúp và giá trị tối đa là 4,9 nghìn rúp. Kể từ năm 2019, các mức độ này đã được tăng lên tương ứng lên 1.500 rúp và 8 nghìn rúp, cũng như trợ cấp tối đa được phân bổ riêng cho công dân trong độ tuổi trước khi nghỉ hưu.

Nghị định trên của Chính phủ sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Như chúng ta đều biết, thất nghiệp luôn là vấn đề nhức nhối tại bất kỳ quốc gia nào. Thất nghiệp có thể ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của đất nước, chính vì thế nên chính phủ Liên Bang Nga luôn rất chú trọng khía cạnh này.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
garant.ru