Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Oct 27

Các quy định kiểm soát hải quan đối với việc xuất nhập khẩu hàng hóa từ Nga bằng đường hàng không trong giao thông vận tải hàng hóa quốc tế đã được phê duyệt

Quy định về các quyền và nghĩa vụ của cả quan chức hải quan và người vận chuyển hàng hóa (vận chuyển bằng đường hàng không qua biên giới nhà nước) được phê duyệt trong dự luật mới.

Chẳng hạn, khi nhập hàng vào Liên bang Nga, hãng có nghĩa vụ cung cấp cho cơ quan hải quan thông tin sơ bộ về hàng hóa được vận chuyển không muộn hơn hai giờ trước khi máy bay đến. Nếu thời gian bay ít hơn hai giờ ba mươi phút, thì thông tin đó phải được gửi không muộn hơn 30 phút sau khi máy bay rời khỏi sân bay đến lãnh thổ của Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU).Ngoài ra, văn bản của tài liệu mô tả các thủ tục hành chính kiểm soát của nhà nước, bao gồm:

- xác minh thông tin sơ bộ;
- đăng ký thông báo đến hoặc giấy tờ về việc khởi hành của hàng hóa và phương tiện từ lãnh thổ hải quan của EAEU;
- kiểm tra sự sẵn có của các tài liệu và thông tin;
- xác minh tài liệu và thông tin.

Kiểm soát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bằng đường hàng không vào lãnh thổ của EAEU không được vượt quá ba giờ kể từ thời điểm thông báo đến và xác minh hàng hóa xuất khẩu không được vượt quá hai giờ kể từ thời điểm xuất trình chứng từ về hàng hóa cho cơ quan hải quan (trừ khi có liên quan đến một số loại hàng hóa không được quy định bởi pháp luật).


ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Nguồn: http://www.garant.ru/news/1300104/