Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Oct 23

Việc chuyển sang Hộ chiếu điện tử cho các phương tiện giao thông bị hoãn lại


Theo cơ quan từ các cơ quan thông tấn Nga, hộ chiếu bằng giấy (hộ chiếu khung xe) được cho phép gia hạn - theo mẫu và theo quy định của pháp luật của một quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. (Quyết định của Hội đồng quản trị của Ủy ban Kinh tế Á-Âu ngày 14 tháng 10 năm 2019 số 178). Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, sẽ chỉ phát hành hộ chiếu điện tử.Hiện tại, hộ chiếu giấy của các phương tiện được dựa trên giấy được soạn thảo theo các quy tắc được thiết lập theo lệnh của Bộ Nội vụ, Bộ Công nghiệp và Năng lượng và Bộ Phát triển Kinh tế Nga ngày 23 tháng 6 năm 2005 số 496/192/134. Tuy nhiên, vì đã được lên kế hoạch chuyển hoàn toàn sang hộ chiếu điện tử từ ngày 1 tháng 11 năm 2019, một số thay đổi cần thiết cho việc này đã được thực hiện theo luật pháp Nga. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2019, hộ chiếu xe bằng giấy bắt đầu được cấp dưới dạng mới, được phê chuẩn theo Lệnh của Bộ Nội vụ Nga ngày 23 tháng 4 năm 2019 số 267. Sắc lệnh số 496/192/134 hiện tại, quy định rằng hộ chiếu xe bằng giấy sẽ được cấp dưới dạng mới trong trường hợp hộ chiếu bị mất / bị hỏng hoặc nếu không thể sử dụng thêm do phải điền tất cả các chi tiết về việc thay đổi chủ sở hữu của chiếc xe. 

Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 11 năm 2019, Nghị định của Chính phủ Liên bang Nga ngày 18 tháng 5 năm 1993 số 477 "Về việc giới thiệu hộ chiếu phương tiện", cũng như một số hành vi khác của Chính phủ Liên bang Nga, đã được công nhận là không hợp lệ. Bây giờ, liên quan đến việc gia hạn thời gian chuyển tiếp cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2020, các hành vi pháp lý theo quy định này có thể sẽ được điều chỉnh.

Lưu ý: theo cùng một Quyết định của Hội đồng EEC, mở rộng giai đoạn chuyển tiếp đến ngày 1 tháng 11 năm 2021, trong đó hộ chiếu giấy của xe tự hành và các loại thiết bị khác có thể được cấp cùng với hộ chiếu điện tử.


ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Theo garant.ru