Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jan 09

Thông tin quan trọng Mỹ chính thức áp dụng luật mới cho người bão lãnh người thân qua Mỹ

Ngày 5/1 Tổng thống Donald trump đã ký về việc triển khai thực hiện quy định của luật di trú về trách nhiệm tài chính của người bảo lãnh, người đồng bảo trợ tài chính đối với người được bảo lãnh nhằm mục đích hạn chế nhập cư thông qua bảo lãnh thân nhân kiểu dây chuyền.

Nội dung bản trách nhiệm cho bộ Y tế, bộ Nông nghiệp liên bang soạn thảo quy trình cụ thể công việc ràng buộc trách nhiệm tài chính của người bảo lãnh thì bảo trợ, cũng như quy trình thu hồi những khoản phúc lợi xã hội đã cấp trước đây đối với những người được bảo lãnh và không phải là công dân Mỹ.Việc triển khai thực hiện thu hồi các phúc lợi xã hội đã được cấp trước đây sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 10/1/ 2020.

Gồm hai nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, buộc những người bảo lãnh cho thân nhân hiện tại và trong tương lai phải chịu trách nhiệm tài chính hoàn toàn đối với thân nhân được bảo lãnh, bao gồm tất cả các khoản chi phí về ăn ở, y tế, đi đi lại…

Thứ hai, buộc những người bảo lãnh bao gồm cả người đồng bảo trợ, bao gồm cả những thành viên trong gia đình của người bảo lãnh và người đồng bảo trợ vợ có đóng góp tài chính vào việc bảo lãnh trước đây, phải hoàn trả cho Chính phủ những khoản trợ cấp phúc lợi xã hội mà người thân được bảo lãnh của họ đã nhận trước đây trong thời gian kể từ thời điểm ngày 19 tháng 12 năm 1997 cho đến nay.

Khoảng thời gian được tính để buộc người bảo lãnh người bảo trợ tài chính hoàng lại các khoản phúc lợi xã hội mà người thân được bảo lãnh của họ đã nhận là là thời điểm người thân được bảo lãnh của họ nhận được thẻ xanh cho đến khoảng thời gian 5 năm sau đó.

Cũng theo nội dung này, các thành phần sau đây được miễn trừ khỏi việc buộc phải hoàn lại các khoản trợ cấp xã hội mà họ đã nhận trước đây:

1. Những thường trú nhân bị bạo hành, bị ngược đãi nghiêm trọng;

2. Những thường trú nhân không có khả năng làm việc nhưng rơi vào hoàn cảnh là người bảo lãnh thì bảo trợ của bị mất khả năng về tài chính kinh tế dẫn đến không thể tiếp tục trợ cấp cho họ được;

3. Những thường trú nhân là trẻ em (dưới 18 tuổi) và phụ nữ trong thời kỳ mang thai;

4. Mặc dù không đề cập rõ, tuy nhiên các khoản học phí do chính phủ trợ cấp cho thường trú nhân để đi học ở trường phổ thông đại học cũng được miễn trừ và không buộc người bảo lãnh, người đồng bảo trợ hoàn trả lại cho chính phủ.

5. Mặc dù thường trú nhân đã ở quá 5 năm ở Mỹ, tuy nhiên, theo như luật di trú quy định thì người thường trú nhân nếu đã ở Mỹ quá 5 năm thì người bảo lãnh, người đồng bảo trợ tài chính sẽ không còn trách nhiệm là chính với người thường trú nhân đó nữa.

Như vậy có thể hiểu rằng nếu trong trường hợp người thường trú nhân ở Mỹ trên 5 năm và có nhận trợ cấp phúc lợi xã hội, thì người bảo lãnh, người bảo trợ tài chính cũng không phải chịu trách nhiệm hoàn trả những khoản này cho chính phủ.

Như vậy có thể thấy, Việc triển khai thực hiện thì nhiều người sẽ không thể tiếp tục bảo lãnh cho thân nhân đến Mỹ định cư nữa vì không đủ mức thu nhập để chứng minh khả năng tài chính trong việc bảo lãnh, đồng thời cũng sẽ rất khó khăn để tìm người đồng bảo trợ tài chính.

Những thành phần sẽ gặp khó khăn trong việc bảo lãnh bao gồm những người già cả như cha mẹ, anh chị em của công dân Mỹ, những người không có thể khả năng lao động, những người khi không có trình độ học vấn…

Thực tế nhiều người được thân nhân bảo lãnh đến Mỹ định cư bao gồm nhiều sắc dân như gốc Á, gốc Phi, gốc Mexico… đã không được người bảo lãnh, người đồng bảo trợ chu cấp tài chính, và vì vậy họ đã quay sang nộp đơn xin trợ cấp và hưởng phúc lợi xã hội rất nhiều từ chính phủ như medicaid, medicare, food stamp…

Và như vậy hệ thống phúc lợi xã hội đã bị lạm dụng quá mức, gây gây thiệt hại cho ngân sách, vô hình chung khuyến khích tâm lý lười nhác không chịu đi làm của nhiều thành phần trong xã hội làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước.

Có lẽ vì thế thế Chính phủ ông Trump đang quyết tâm thu hồi các khoản phúc lợi xã hội đã được cấp do sự lạm dụng hệ thống phúc lợi xã hội trước đây, đồng thời khi buộc người bảo lãnh người đồng bảo trợ tài chính phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hoàn trả tất cả lại cho chính phủ.

Nếu xét theo thực trạng về bảo lãnh thân nhân của người Việt Nam, có lẽ chính sách này sẽ làm cho nhiều người mất ăn mất ngủ, trong đó có người bảo lãnh, người đồng bảo trợ tài chính, đặc biệt là những người chuyên dùng thu nhập cao của mình để cho thuê việc đồng bảo trợ tài chính(co-sign, co-sponsor).

ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Theo korea24h.info