Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Dec 26

Lịch nghỉ trong tháng 1/ 2020 đối với người lao động

Vào tháng 1 năm 2020, chính phủ dự kiến 17 ngày làm việc và 14 ngày nghỉ. Tháng này sẽ kỷ niệm một số ngày lễ, bao gồm cả ngày nghỉ của các đơn vị chuyên môn:

12 tháng 1 - Ngày của nhân viên văn phòng công tố viên Liên bang Nga (ngày lễ chính thức);
13 tháng 1 - Ngày Báo chí Nga (ngày lễ chính thức);
14 tháng 1 - Ngày thành lập đội quân đường ống của Nga;
15 tháng 1 - Ngày của Ủy ban điều tra Nga;
16 tháng 1 - Ngày của tàu phá băng;
21 tháng 1 - Ngày Lực lượng Kỹ thuật (ngày lễ chính thức);
24 tháng 1 - Ngày Quốc tế Giáo dục;
25 tháng 1 - Ngày của hội sinh viên Nga (ngày lễ chính thức), Ngày của hoa tiêu của Hải quân Nga;
26 tháng 1 - Ngày hải quan quốc tế;
28 tháng 1 - Ngày Quốc tế Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân;
31 tháng 1 - Ngày quốc tế của thợ kim hoàn.

Với một tuần làm việc 40 giờ vào tháng 1 năm 2020, người lao động sẽ có 136 giờ làm việc. Nếu tuần làm việc là 36 giờ, thì số giờ làm việc là 122,4. Và đối với những người làm việc 24 giờ một tuần - 81,6 giờ.

Thông tin mở rộng về lịch làm việc và nghỉ ngơi trong tháng 1 có thể được tìm thấy trong lịch sản xuất năm 2020.

Lịch kế toán chứa thông tin ngắn gọn về ngày báo cáo và thanh toán thuế.

Để biết thêm thông tin về số giờ làm việc, ngày báo cáo và thanh toán thuế, cũng như các ngày lẽ hãy chờ đón những thông tin tiếp theo từ Đồng Hương Group.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP