Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Dec 21

Thời hạn thanh toán một số chi phí bảo hiểm

Theo thông báo từ Dịch vụ thuế Liên Bang Nga (ngày 16/12/2019), thời hạn thanh toán phí bảo hiểm cho năm 2019 tại ОПС (quỹ bảo hiểm hưu trí bắt buộc) và ОМС (bảo hiểm y tế bắt buộc) với số tiền cố định dành cho các doanh nhân, luật sư, hòa giải viên, công chứng viên hành nghề tư nhân, quản lý trọng tài, thẩm định viên, luật sư sáng chế, cũng như người đứng đầu các nông trại (nông dân) là ngày 31/12/2019.

Số tiền bảo hiểm cố định cho năm 2019 là:
29 354 rúp cho bảo hiểm hưu trí bắt buộc;
6884 rúp cho bảo hiểm y tế bắt buộc.

Phí bảo hiểm trên OPS cho năm 2019 với số tiền 1% thu nhập trên 300 nghìn rúp sẽ phải được thanh toán không muộn hơn ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Theo garant.ru
ĐỒNG HƯƠNG GROUP