Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jun 23

Ngân hàng Trung ương thông báo sẽ tăng giá Bảo hiểm xe (ОСАГО) do giá phụ tùng thay thế tăng


Ngân hàng Trung ương thông báo sẽ cho phép tăng giá Bảo hiểm xe bắt buộc (ОСАГО) thêm 26% do giá phụ tùng thay thế tăng. Mức tăng cơ bản sẽ do các công ty bảo hiểm quy định trong khoảng 1646–7535 rúp. Đối với phương tiện giao thông công cộng sẽ tăng thêm 17,8% cho bảo hiểm hai chiều. Cơ quan quản lý hy vọng "những người lái xe sẽ cẩn thận hơn bằng cách tăng chi phí bảo hiểm cho tai nạn."

Đồng Hương Group