Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jun 21

Duma Quốc gia đề xuất tịch thu tài sản của những người Nga rời khỏi NgaLãnh đạo Đảng «Nước Nga Công bằng», ông Sergei Mironov đã phát biểu "Về các biện pháp kinh tế tạm thời nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính của Liên bang Nga." Theo đó, những công dân Nga "đã rời đi hoặc sống ở các quốc gia không thân thiện sẽ không thể định đoạt bất động sản của họ ở trên lãnh thổ Liên Bang Nga." Đồng thời, ông Mironov còn đề xuất không chỉ giới hạn ở các quốc gia "không thân thiện" mà còn áp dụng trong trường hợp một người rời đi đến bất kỳ quốc gia nào nói chung.

Tuy nhiên, cũng có những câu hỏi về nguồn gốc tài sản của gia đình Mironov. Việc ông này đã ly hôn vợ vào năm 2020 để không kê khai một căn hộ giá 350 triệu và một chiếc ô tô Porsche được vợ ông đăng ký.

Đồng Hương Group