Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jun 17

Kherson: Tất cả trẻ em sinh sau ngày 24/2 sẽ tự động được nhập quốc tịch Nga


Tất cả trẻ em sinh ra ở vùng Kherson sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine
(24/2/2022) sẽ được nhận quốc tịch Nga mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Quy định này cũng áp dụng cho những trẻ em mồ côi, không có cha mẹ và người giám hộ. Trước đó, đã có khoảng 1500  người ở Kherson đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga.

Đồng Hương Group