Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jun 14

Bắt buộc phải đăng ký và đánh mã số cho vật nuôi trong gia đình
Duma Quốc gia Nga đề xuất phạt tiền lên tới 200.000 rúp đối với những chủ sở hữu có vật nuôi cắn người (nếu không cấu thành tội hình sự). Những người vứt bỏ vật nuôi ra đường sẽ chịu mức phạt là 30.000 rúp. Từ ngày 1/9, luật bắt buộc phải đăng ký và đánh dấu mã số vật nuôi bắt đầu có hiệu lực. 


Đồng Hương Group