Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 10

Liên minh châu Âu dự định sửa đổi các quy tắc đình chỉ nhập cảnh miễn Visa

Office for European Union Projects and Vocational Qualification | Bezirksregierung Düsseldorf

Liên minh châu Âu (EU) muốn sửa đổi các quy tắc đình chỉ nhập cảnh miễn thị thực vào các nước châu Âu đối với công dân nước ngoài đang cố gắng ở lại EU.


Vào năm 2022, khoảng 200 nghìn cư dân của các quốc gia khác nhau sử dụng quyền nhập cảnh miễn thị thực đã nộp đơn xin tị nạn ở các nước châu Âu. Các đại diện EU đã gọi tình huống này là "lạm dụng hệ thống" và bày tỏ sẵn sàng xem xét lại "cơ chế đình chỉ chế độ miễn thị thực".

Hiện tại, công dân của hơn 60 quốc gia, bao gồm Ukraine, Georgia và Moldova, có thể nhập cảnh miễn thị thực vào các nước EU. Họ có thể ở lại các nước EU tới 90 ngày mà không cần xin thị thực trước.


                                                                                                   Đồng Hương Group