Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jun 28

Gia hạn chương trình hỗ trợ tiền mua nhà cho gia đình đông con


Kể từ đầu năm 2022 đã có hơn 70.000 gia đình đông con được nhận hỗ trợ ( 450 nghìn rúp) để thanh toán khoản vay thế chấp mua nhà. Chương trình hỗ trợ dành cho các gia đình sinh từ 3 con trở lên, bắt đầu hoạt động từ năm 2019 và dự kiến kết thúc vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Duma Quốc gia đang chuẩn bị sửa đổi để gia hạn biện pháp hỗ trợ này thêm một năm, số tiền này có thể được sử dụng để trả khoản vay mua nhà, mua đất, hoặc xây nhà. 


Đồng Hương Group