Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jun 27

Bộ Lao động đề xuất thay đổi thời điểm tính bảo hiểm hưu trí trong ba năm tới


Bộ Lao động chuẩn bị đề xuất dự thảo về ngân sách của Quỹ hưu trí Liên bang Nga cho năm 2023 và kế hoạch năm 2024, 2025. Trong đó, chi phí của hệ số lương hưu đối với những người nghỉ hưu không làm việc từ ngày 1/1/2023 được quy định ở mức 126,13 rúp, từ ngày 1/1/2024 - 133,82 rúp, từ ngày 1/2/2025 - 139,17 rúp, từ ngày 1/4/2025 - 144,18 rúp. Vốn trợ cấp sau sinh cũng sẽ tăng lên, dự kiến có thể nhận 616,3 nghìn rúp cho việc sinh con đầu lòng và 814,4 nghìn rúp cho đứa con thứ hai. 

Đồng Hương Group