Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Dec 28

Danh sách các bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí phục vụ dịp nghỉ lễ năm mới 2017

Trong dịp nghỉ lễ năm mới 2017 (từ ngày mùng 2/1/2017 đến mùng 8/1/2017), các bảo tàng và phòng triển lãm trực thuộc Sở Văn hóa Matxcơva sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ người dân và du khách bốn phương. Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu văn hóa cũng như lịch sử lâu đời và vĩ đại của nước Nga.Sau đây là danh sách các bảo tàng và triển lãm sẽ mở miễn phí dịp tết 2017:

1. Bảo tàng:

• Московский музей современного искусства
• Музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница»
• Музей-панорама «Бородинская битва»
• Музей Зеленограда
• Музей Вадима Сидура
• Музей Налбандяна
• Государственный музей обороны Москвы
• Государственный Дарвиновский музей
• Музейно-выставочный центр «Музей Моды»
• Музей-заповедник «Коломенское»
• Музей-заповедник «Измайлово»
• Музей-заповедник «Лефортово»
• Музей-заповедник «Люблино»
• Музей-заповедник «Царицыно»
• Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского
• Музей наивного искусства
• Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»
• Мемориальный музей космонавтики
• Мемориальный дом-музей академика С. П. Королёва
• Московский музей-усадьба Останкино
• Краеведческий музей «Дом на набережной»
• Московский музей народной графики
• Музей М. А. Булгакова
• Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34»
• Московский государственный музей «Дом Бурганова»
• Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова
• Государственный культурный центр-музей В. С.Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке»
• Мемориальный музей А. Н. Скрябина
• Государственный музей — гуманитарный центр «Преодоление» им. Н. А.Островского
• Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева
• Государственный музей В.В. Маяковского
• Музей Москвы
• Музей археологии Москвы
• Музей русской гармоники А. Мирека
• Музей истории «Лефортово»
• Музей Английское подворье
• Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных «Влахернское — Кузьминки»
• Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР А. Шилова
• Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени
• Государственный музей истории «ГУЛАГа»
• Государственный музей А. С. Пушкина
• Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате
• Мемориальная квартира Андрея Белого
• Дом-музей В. Л. Пушкина
• Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой»
• Московский государственный музей «Дом Бурганова»
• Московский государственный музей С. А.Есенина
• Музей Героев Советского Союза и России
• Музейно-мемориальный комплекс истории ВМФ России

2. Phòng triểm lãm:

• Выставочный зал «Солянка ВПА»
• Галерея «Нагорная»
• Выставочный зал «Новый Манеж»
• Выставочный зал «Домик Чехова»
• Выставочный зал «Центральный Манеж»
• Галерея-мастерская ГРАУНД «Ходынка»
• Выставочный зал «Тушино»
• Галерея ХХI века
• Галерея-мастерская «Сколково»
• Галерея «Беляево»
• Галерея «На Шаболовке»
• Галерея-мастерская «Варшавка»
• Галерея «На Каширке»
• Галерея «Загорье»
• Галерея «Пересветов переулок»
• Выставочный зал «АРТ-Измайлово»
• Выставочный зал «Богородское»
• Электромузей в Ростокино
• Галерея-мастерская ГРАУНД «На Песчаной»
• Галерея «МЕСТО на Тимирязевской»
• Галерея «ЗДЕСЬ на Таганке»

Mong rằng với những chia sẻ này, Đồng Hương Group sẽ giúp các bạn lên kế hoạch cho dịp nghỉ lễ năm nay thêm vui vẻ và ý nghĩa.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP