Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jan 19

Thay đổi mức thuế để nhận bằng tiếng Nga đối với lao động nhập cư tại Nga năm 2017

Bộ giáo dục và khoa học Nga vừa nộp bản soạn thảo về sửa đổi và bổ sung luật Thuế Nga, với nội dung là tăng mức thuế đối với cấp bằng tiếng nga, lịch sử Nga và luật cơ bản cho người nước ngoài tại Nga. Mức tăng hiện nay chưa được xác định rõ, dự kiến vào khoảng 600 – 1000 rúp.Từ ngày 01.01.2015, tất cả lao động nhập cư mong muốn được cấp quyền lao động tại Nga (RVP - разрешение на работу), bắt buộc phải tham gia kì thi tiếng Nga, luật cơ bản và lịch sử Nga, để nhận giấy chứng nhận theo quy định. Để tham gia thi, công dân nước ngoài phải nộp lệ phí 4900 rup (đối với công dân nộp đơn xin cấp RVP - разрешение на работу), và 5300 rup (đối với công dân nộp đơn xin cấp quyền định cư - вид на жительство hoặc quyền cư trú tạm thời - разрешение на временное проживание). Riêng đối với công dân cộng hòa Donetsk và Lugansk, mức lệ phí là 2500 rup. Theo thống kê cuối năm 2015, có 1,7 triệu người đã tham gia các kì thi, số người trả được thi và nhận bằng đạt 90%. Trong đó số lượng đông nhất có công dân Uzbekistan (44%), Tajikistan (23%), Ukraine (11%), Azerbaijan (5%), Moldova (4%), Trung Quốc, Armenia và Kyrgyzstan (3%).

Kế hoạch trên với mong muốn nhằm giảm bớt số lượng lao động có tay nghề thấp, và cả lợi ích tăng tài chính vào ngân sách nhà nước từ các nguồn bổ sung. Trong năm qua, công dân nước ngoài đã được cấp khoảng 1,5 triệu bằng sáng chế, mang lại cho kho bạc nhà nước 23 tỷ rúp. Như vậy là tăng rõ ràng so với năm 2015, nguồn lao động nhập cư  đóng góp 13,5 tỷ rúp cho ngân sách nhà nước.

​ĐỒNG HƯƠNG GROUP