Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

May 14

Cơ quan cửa khẩu đã làm rõ các thủ tục để xuất cảnh ra nước ngoài đối với trẻ em chưa đến tuổi thành niên

Cơ quan cửa khẩu đã làm rõ các thủ tục để xuất cảnh ra nước ngoài đối với trẻ em chưa đến tuổi thành niên
(Bài này dành cho các gia đình có con mang quốc tịch Nga)

05.11.2015

Kể từ ngày 11 tháng 5, Cơ quan cửa khẩu của Nga đã thực hiện một số thay đổi và làm rõ thủ tục ra khỏi nước của trẻ em chưa đến tuổi thành niên mang quốc tịch Nga - nếu họ đi ra nước ngoài 1 mình không đi cùng cha hoặc mẹ hay người giám hộ, thì sẽ cần công chứng sự đồng ý từ một người trong số phụ huynh hoặc người bảo trợ.

Nếu trẻ vị thành niên là một công dân của Nga muốn rời khỏi đất nước cùng với ít nhất một người trong số bậc cha me, cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ, trong trường hợp này sự đồng ý cho trẻ em đi du lịch ở nước ngoài từ người phụ huynh thứ hai là không cần thiết.

Nếu một đứa trẻ đi du lịch, ra khỏi nước mà không có cha mẹ, phải có hộ chiếu và có giấy chứng nhận sự đồng ý kèm theo chứng nhận tên nước mà đứa trẻ đó sẽ tới chỉ từ một người trong số phụ huynh hoặc từ người bảo trợ.

Tương tự, trong trường hợp trẻ vị thành niên ra khỏi nước cùng "người ngoài" - huấn luyện viên, giáo viên, ở đây cần giấy xác nhận sự đồng ý có công chứng từ một trong những người phụ huynh của đứa trẻ đấy.

Giấy chứng nhận công chứng sự cho phép của phụ huynh cho trẻ rời nước có thể được viết một lần cho đến khi trẻ đến tuổi trưởng thành, với điều kiện nước trẻ sẽ tới không thay đổi.

"Cần lưu ý trong giấy chứng nhận sự cho phép của phụ huynh cần ghi đầy đủ tên nước mà trẻ sẽ tới".

Đối với trẻ có phụ huynh có công chứng nước ngoài, thì công chứng phải được dịch sang tiếng Nga và đươc chứng nhận bởi một tổ chức lãnh sự nước ngoài với xác nhận của Bộ Ngoại giao Nga. Đồng thời để quay trở lại nước, trẻ không cần tới giấy chứng nhận cho phép vào lại nước từ cha mẹ.

Dịch từ Ria Novosti

Theo kinh nghiệm của Đồng Hương thì hiện nay có nhiều gia đình có con nhỏ đã mang quốc tịch Nga mặc dù bố mẹ vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Vậy khi đi ra nước ngoài cùng với trẻ em, thì các bạn hãy cầm giấy khai sinh có công chứng đi theo để chứng minh sự liên hệ pháp lý đối với các đứa trẻ.

Đồng Hương Group