Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 10

Đồng Hương Group và những ai muốn du lịch, đầu tư ở Mỹ

Là công ty có thâm niên nhiều năm với thị trường ở Mỹ, Đồng Hương Group có thể tư vấn những lĩnh vực sau cho thị trường Mỹ:

1. Đầu tư: a) Bất Động Sản
                 b) Tài chính

2. Du lịch: a) Văn hóa, lịch sử
                 b) Thể thao
                 c) Thăm thân

3. Làm việc.

4. Làm thẻ xanh (định cư) trên cơ sở đầu tư.

5. Làm thẻ xanh (định cư) trên cơ sở làm việc.

6. Tư vấn chọn trường phổ thong, college, trung cấp và đại học .v.v.v…

Email: donghuonggroup@mail.ru
Tel: 8-909-911-68-68