Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jan 02

Một số yêu cầu cần biết cho những ai có quyền tạm trú và quyền thường trú

Kể từ ngày 01-01-2015, đối với những ai muốn làm việc,  xin quyền lao động (Разрешение на работу), quyền tạm trú (Разрешение временного проживания), thường trú (Вид на жительство), gia hạn thường trú (Продление видa на жительство), quốc tịch (Гражданство), ngoài những yêu cầu đã có thì bây giờ phải có thêm chứng chỉ tiếng Nga.

Để nhận được chứng chỉ tiếng Nga, các bạn vẫn cần phải có thời gian, chính vì vậy các bạn cần phải xem xét tình trạng giấy tờ để tránh trường hợp quá hạn, không đủ thời gian tổng hợp hồ sơ.

Để gia hạn thường trú
(Вид на жительствo), phải nộp hồ sơ trước 2 tháng, Đồng Hương Group khuyên các bạn nên nộp trước 6 tháng.

Để nộp hồ sơ từ quyền tạm trú lên thường trú phải nộp hồ sơ trước ngày hết hạn tạm trú là 6 tháng. Đồng Hương Group khuyên các bạn nên nộp hồ sơ lên thường trú sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định nhận quyền tạm trú 3 năm đã được đóng vào hộ chiếu.

Những ai làm theo văn phòng đại diện (Представительство иностранной компаний), các chi nhánh công ty nước ngoài thì không bị ràng buộc luật trên.

                                                                                                                        Email: donghuonggroup@mail.ru
                                                                                                                        SĐT: 8-909-911-68-68