Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Nov 13

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ tăng mức lương lao động tối thiểu!

Vừa qua Đuma Quốc gia đã tán thành việc tăng mức lương lao động tối thiểu (MPOT) từ ngày 1/1/2018 ở mức 9 489 rub, chiếm 85% của mức chi phí sinh hoạt tối thiểu của người dân có khả năng lao động vào quý 2 năm 2017, trong khi hiện tại MPOT  ở mức 7800 rub.

Ở Nga mức lương lao động tối thiểu - được quy định là mức lương ít nhất được trả cho người lao động, cũng như để xác định mức trợ cấp cho người mất khả năng lao động. MPOT cũng được sử dụng để xác định mức thuế, các khoản thu phí, tiền phạt và các chi phí khác phải trả, được tính tương ứng theo quy định của pháp luật Liên bang Nga, vvv đều phụ thuộc vào mức lương lao động tối thiểu này.

 
Dự thảo luật này đưa ra với mục đích nâng cao mức sống tối thiểu của người dân, tức là cho dù người lao động có làm bất kỳ công việc gì,ở bất kỳ vị trí nào, không phụ thuộc toàn thời gian hay bán thời gian thì người chủ thuê lao động không có quyền trả lương hàng tháng cho công nhân ở mức ít hơn mức lương tối thiểu.

Việc tăng mức lương tối thiểu kéo theo tăng các chi phí xã hội khác như tiền điện nước, phí các phương tiện giao thông công cộng khác.

Mức chi phí sinh hoạt tối thiểu là mức chi phí tổi thiểu đủ để đảm bảo đầy đủ lương thực cho nhu cầu ăn uống, đảm bảo sức khoẻ và các dịch vụ cần thiết để đáp ứng mức sống cơ bản nhất của cá nhân. Mức chi phí sinh hoạt tối thiểu được dùng để thống kê, và xác định ranh giới các nhóm dân cư, người nghèo và trung lưu.

Sự khác nhau giữa mức lương tối thiểu và mức chi phí sinh hoạt tối thiểu Đồng Hương Group đã nói đến trước đây, xem thêm tại đây (Click here)

Ngoài ra, dự thảo luật  có đề xuất từ năm 2019 mức lương tối thiểu phải bằng mức sinh hoạt phí tối thiểu của quý 2 năm trước đó, cho dù giá cả có giảm xuống thì mức lương tối thiểu sẽ không giảm, mà chỉ có thể tăng lên. 

ĐỒNG HƯƠNG GROUP