Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Apr 21

Mức lương tối thiểu khác nhau như thế nào với mức chi phí sinh hoạt tối thiểu?   Hiện tại khi nộp hồ sơ làm định cư, làm quốc tịch, “người ta” hay yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập của một năm. Tổng số thu nhập này phụ thuộc vào mức sống tối thiểu, mức sống tối thiểu phụ thuộc vào mức lương tối thiểu. ĐỒNG HƯƠNG GROUP xin giải thích cho bà con hiểu thế nào là:

      1. Mức lương tối thiểu là gì, và vì sao nó lại cần thiết?

   Mức lương tối thiểu ở Nga kể từ tháng 1 năm 2016 là 6204 rub (từ ngày 1 tháng 7 sẽ tăng lên 7500 rub). Điều này có nghĩa rằng, bất kể trình độ chuyên môn, người lao động nhận được mức lương hàng tháng với đầy đủ số ngày làm việc không thể ít hơn số tiền lương này (không áp dụng với kiêm nhiệm công việc hoặc làm không toàn thời gian). Mức lương tối thiểu được sử dụng để tính toán trợ cấp thất nghiệp, người mất khả năng lao động tạm thời, phụ nữ có thai. Đối với việc tính thuế, lệ phí, tiền phạt và học bổng sử dụng trị số cơ bản là 100 rub.

   Ban đầu, mức lương tối thiểu xuất hiện trên thế giới là để đấu tranh với các “nhà máy bóc lột” và bảo vệ những người lao động trình độ chuyên môn thấp khỏi mức lương không công bằng.

      2. Mức chi phí sinh hoạt tối thiểu là gì, và vì sao nó lại cần thiết?

   Mức chi phí sinh hoạt tối thiểu – đó là giá trị chi phí tiêu dùng cơ bản và cần phải có giá trị tính toán này để dành cho việc đăng kí thống kê. Đây là ranh giới cơ bản giữa người nghèo và người không nghèo, trong đó người nghèo là những người sống dưới mức chi phí sinh hoạt tối thiểu. Ở Nga, giỏ chi phí tiêu dùng hàng năm của người có khả năng lao động bao gồm 100 kg khoai tây; 126,5 kg bánh mì, mì ống và ngũ cốc; 60 kg trái cây; 58 kg thịt; 210 quả trứng … (danh sách đầy đủ). Ngoài thức ăn ra, còn phải mua các sản phẩm hàng hóa (không phải thực phẩm) khác, là những cái mà được tính giá trị bằng nửa số tiền chi cho lương thực thực phẩm. Chưa kể đến các chi trả cho tiện ích và dịch vụ khác. 

   Đồng thời, chi phí sinh hoạt được tính riêng theo từng khu vực và đối với các nhóm dân cư khác nhau – trẻ em, người về hưu và người có khả năng lao động. Người ta ước tính rằng số tiền cần cho những người về hưu cần ít hơn so với các nhóm còn lại.

   Nếu thu nhập gia đình (gia đình được tính là bất kì những người thân nào sống với nhau, cùng kinh tế chung và đăng kí kết hôn chính thức) dưới mức chi phí sinh hoạt tối thiểu (ở đây không bao gồm các trường hợp lạm dụng bia rươu và các chất có cồn khác), thì các gia đình này có quyền nhận sự hỗ trợ của nhà nước như người nghèo.

      3. Mức lương tối thiểu khác nhau như thế nào với mức chi phí sinh hoạt tối thiểu?

   Thứ nhất, ở Nga, mức lương tối thiểu chiếm 55% của mức chi phí sinh hoạt tối thiểu (9 452 rub bình quân đầu người, 10 187 rub – đối với người có khả năng lao động,  7 781 rub – đối với người về hưu, 9 197 rub – đối với trẻ em).

   Thứ hai, mức lương tối thiểu được sử dụng để tính toán tiền lương và các khoản phụ cấp, còn mức chi phí sinh hoạt tối thiểu dùng để thống kê, và xác định ranh giới các nhóm dân cư, trong đó là các gia đình nghèo.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP