Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Aug 14

Quỹ hưu trí Liên Bang Nga trong năm tới

Như đã nhấn mạnh trong Quỹ hưu trí của Liên Bang Nga, chỉ số lương hưu trong năm tới (2019) sẽ đạt giá trị nhỏ nhất là 7%, gấp hơn hai lần mức độ lạm phát thực tế dự kiến vào cuối năm nay (2018).

Quỹ hưu trí lưu ý rằng sự gia tăng sẽ phụ thuộc vào quy mô lương hưu của một công dân cụ thể. Dựa trên mức lương hưu trung bình năm 2018 là 14,4 nghìn rúp, mức tăng trung bình vào năm 2019 sẽ vào khoảng 12 nghìn rúp.

Quy mô trung bình của bảo hiểm hưu trí tuổi già cho người hưu trí vào năm 2019, theo tính toán sơ bộ vào khoảng 15,4 nghìn rúp và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019. 

Theo kế hoạch đề ra của chính phủ Nga, đến năm 2024 mức lương hưu trung bình sẽ tăng lên 20 nghìn rúp một tháng.ĐỒNG HƯƠNG GROUP