Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Nov 02

Những quy định mới dành cho ô tô


Kể từ tháng 10/2018 vừa qua, theo quyết định của Bộ Nội Vụ Nga (ngày 26/06/2018 Số 399), những quy định mới cho việc đăng ký xe chính thức có hiệu lực.

Các quy tắc này được thiết kế nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục đăng ký nhà nước của xe ô tô. Đặc biệt, nó hoàn thiện khả năng đặt xe qua tài khoản trên cơ sở hộ chiếu xe điện tử. Hộ chiếu xe điện tử như vậy phải có trạng thái "hợp lệ".

Đối với các phương tiện kỹ thuật không có hộ chiếu điện tử cần phải phát hành hộ chiếu dạng giấy thay vì bị mất,  không phù hợp hoặc không đáp ứng được mẫu đã sử dụng.ĐỒNG HƯƠNG GROUP