Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Aug 20

Luật mới về đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cư trú tạm thời (РВП) và giấy phép cư trú (ВИД) cho công dân nước ngoài

Theo luật mới, từ năm 2019, thời hạn xem xét đơn xin cấp РВП sẽ giảm từ sáu tháng xuống còn bốn tháng.

Theo luật mới này, một số trường hợp công dân nước ngoài sẽ có thể có РВП mà không cần hạn ngạch. Bao gồm:

- công dân nước ngoài sinh ra tại Liên bang Nga;
- công dân nước ngoài kết hôn hợp pháp với công dân Liên bang Nga và có nơi cư trú tại Liên bang Nga;
- công dân nước ngoài là người tham gia chương trình nhà nước cho tái định cư tự nguyện của đồng bào;
- công dân nước ngoài tham gia nghĩa vụ quân sự tại Liên bang Nga trong thời hạn phục vụ;
- công dân nước ngoài đã đầu tư vào Liên bang Nga với số tiền do chính phủ thành lập;
- công dân nước ngoài là công dân Liên Xô và đã được giáo dục chuyên nghiệp cao hơn ở Liên bang Nga;
- công dân Ukraine hoặc người không quốc tịch thường trú tại lãnh thổ Ukraine, được công nhận là người tị nạn hoặc được tị nạn tạm thời trên lãnh thổ Liên bang Nga;
- công dân nước ngoài chuyển đến Liên bang Nga để định cư lâu dài theo các điều ước quốc tế về điều chỉnh quá trình tái định cư và bảo vệ quyền của người nhập cư.

Ngoài ra, luật về РВП  nói rằng giấy phép cư trú tạm thời cho trẻ vị thành niên nước ngoài, cũng như người nước ngoài trưởng thành không có khả năng về mặt pháp lý sẽ được cấp trong thời hạn РВП của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Luật mới về giấy phép cư trú từ năm 2019

Theo luật mới, từ năm 2019, người nước ngoài sẽ được cấp giấy phép cư trú không giới hạn, tại thời điểm hiện tại nó được cấp trong khoảng thời gian 5 năm.

Ngoài các công dân nước ngoài có tư cách là một sĩ quan hàng không vũ trụ và các thành viên trong gia đình của họ sẽ chỉ được cấp giấy phép cư trú trong thời hạn của giấy phép lao động - tối đa 3 năm.

Ngoài ra, luật mới về giấy phép cư trú tại Liên bang Nga năm 2019 đã mở rộng phạm vi cho những người sẽ có thể có được giấy phép cư trú mà không cần lấy РВП. Chúng bao gồm:

- công dân nước ngoài sinh ra trên lãnh thổ của РСФСР và người trước đây có quốc tịch Liên Xô;
- công dân nước ngoài vị thành niên có cha mẹ thường trú tại Liên bang Nga;
- công dân nước ngoài vị thành niên nhận được giấy phép cư trú với cha mẹ / người giám hộ của họ;
- công dân nước ngoài có cha mẹ hoặc con cái là công dân Liên bang Nga và thường trú tại Nga.
- công dân nước ngoài được công nhận hợp pháp nhận giấy phép cư trú với cha mẹ / người giám hộ hoặc có cha mẹ / người giám hộ có giấy phép cư trú hợp lệ;
- công dân nước ngoài được công nhận là người bản ngữ của tiếng Nga;
- công dân nước ngoài bị trục xuất khỏi lãnh thổ Cộng hòa tự trị Crimea và thân nhân của họ trong một đường dây trực tiếp;
- các chuyên gia có trình độ cao làm việc tại Liên bang Nga trong ít nhất sáu tháng và các thành viên gia đình của họ;
- công dân nước ngoài đã thành công trong Liên bang Nga một chương trình giáo dục được nhà nước công nhận về giáo dục đại học trong giáo dục toàn thời gian và nhận được một tài liệu về giáo dục và bằng cấp với bằng danh dự;
- những người cư trú tại Liên bang Nga có quốc tịch Liên bang Nga bị chấm dứt;

Đồng Hương Group sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới và quan trọng để bà con cộng đồng có được những hiểu biết cần thiết nhất, đảm bảo an cư lâu dài trên đấy nước Nga.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP

Nguồn : https://migrantmedia.ru