Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Sep 17

Dịch vụ thuế Liên Bang Nga đã làm rõ thủ tục điền đơn xin ưu đãi thuế đối với thuế giao thông và đất đai


Theo thông tin từ các cơ quan thông tấn, dịch vụ Thuế Liên Bang Nga phê duyệt các mẫu đơn do các tổ chức của người nộp thuế cung cấp để nhận trợ cấp thuế hoặc khấu trừ cho thuế vận chuyển và thuế đất đai. Dịch vụ thuế đã mô tả quy trình điền và cung cấp chi tiết tài liệu đó trong thông báo ngày 12 tháng 9 năm 2019.Thông báo cho biết Lệnh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, có nghĩa là đơn có thể được nộp cho cơ quan thuế để cung cấp các lợi ích về thuế liên quan đến kỳ tính thuế từ năm 2020. Đối với các ưu đãi thuế cho các kỳ tính thuế trước đó, chúng phải được khai báo theo các quy định hiện hành trước đây theo pháp luật quy định. Tương tự, các tổ chức ngừng hoạt động thông qua tổ chức lại hoặc thanh lý trong năm 2020 liên quan đến thuế trong giai đoạn này cũng sẽ phải thực hiện (đoạn 3 của điều 55 của Bộ luật Thuế).

Để xác nhận quyền hưởng ưu đãi thuế, cơ quan thuế phải có các tài liệu liên quan và thông tin xác nhận người nộp thuế chính xác trong thời hạn hiệu lực được quy định trong đơn.

Nếu các tài liệu đó không có sẵn trong hồ sơ lưu trữ của thanh tra và không được nộp bởi người nộp thuế thì các thanh tra viên, theo thông tin quy định trong đơn sẽ yêu cầu từ chính quyền và những người khác có thông tin này. Thời hạn cho một yêu cầu như vậy là bảy ngày kể từ ngày nhận thông báo. Nếu thông tin hoặc tài liệu không có sẵn, cơ quan thuế được thông báo vào cùng ngày. Trong trường hợp này cơ quan thuế sẽ có nghĩa vụ phải thông báo cho người nộp thuế về việc không có thông tin xác nhận quyền lợi và sự cần thiết phải nộp các tài liệu hỗ trợ cho cơ quan thuế trong vòng ba ngày kể từ ngày nhận được thông báo trên.

Đồng Hương Group với kinh nghiệm lâu năm tại Nga (hoạt động từ năm 1991) sẵn sàng là kênh tư vấn đáng tin cậy dành cho bà con cộng đồng. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giải đáp chính xác nhất cho những khúc mắc của mình nhé.


ĐỒNG HƯƠNG GROUP
Theo Garant.ru