Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Jun 03

Đề xuất cấm nhập cảnh đối với những người nhập cư không khai báo sinh trắc họcPhó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đề xuất không cho phép người nhập cư vào nước Nga nếu họ chưa khai báo sinh trắc học (dấu vân tay, nhận dạng khuôn mặt,...)

Dữ liệu cá nhân và tiểu sử về người di cư rất quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh quốc gia của đất nước. Hơn nữa, trong điều kiện đang chịu áp lực trừng phạt và những hành động không thân thiện từ các nước đối lập, chống lại nạn di cư bất hợp pháp là cuộc chiến chống lại sự lây lan của chủ nghĩa cực đoan và tội phạm.
Nhà nước đang cố gắng xây dựng, thu thập và duy trì hệ thống nhận dạng điện tử. Đồng thời đơn giản hoá các thủ tục giấy tờ, thuận tiện cho người nộp đơn nhập cư.

Đồng Hương Group