Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 02

Bến tàu nhanh ra sân bay (Aeroexpress) Sheremetyevo sẽ chuyển sang ga SavelovskyRất nhiều bà con ta sinh sống tại Nga nhưng chưa biết đến những chuyến tàu nhanh (Aeroexpress) đi từ trong thành phố ra sân bay. Những chuyến tàu Aeroexpress chạy liên tục trong ngày là phương tiện vận chuyển hành khách ra sân bay một cách an toàn, thuận tiện, chính xác và nhanh chóng nhất với mức giá cả phải chăng. Ở hướng Tây là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Vnukovo (Внуково) từ nhà ga Kievskyi (Киевский вокзал) trong thời gian 35 phút,  ở hướng Đông là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Bưkovo (Быково) từ nhà ga Kazanskyi (Казанский вокзал) trong thời gian 45 phút, ở hướng Nam là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Domodedovo (Домодедово) từ nhà ga Pavelevskyi (Павелецский вокзал) trong thời gian 42 phút và ở hướng Bắc có chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Sheremetevo (Шереметьево) từ ga Belorusskyi (Белорусский вокзал) trong thời gian 35 phút. Thế nhưng trong thời gian tới đây do xây dựng thêm đường chuyển, nên Tổng cục đường sắt Nga đã đề nghị chuyển bến tàu Aeroexpress ra sân bay Sheremetevo từ nhà ga Belorusskyi sang nhà ga Savelovskyi.

 

 Cùng với đó Tổng cục đường sắt Nga cũng cho biết chuyến tàu nhanh ra sân bay Sheremetevo cũng sẽ dừng lại tại điểm giao cắt với đường vòng tròn trung tâm thứ hai (МЦК). Điều đó cũng tạo thuận lợi cho hành khách đặc biệt là những hành khách không mang quá nhiều hành lý, khi có thể đón tàu tại hai điểm trong thành phố để có thể đi ra sân bay Sheremetevo một cách nhanh nhất, không bị tắc đường. 

ĐỒNG HƯƠNG GROUP


Rất nhiều bà con ta sinh sống tại Nga nhưng chưa biết đến những chuyến tàu nhanh (Aeroexpress) đi từ trong thành phố ra sân bay. Những chuyến tàu Aeroexpress chạy liên tục trong ngày là phương tiện vận chuyển hành khách ra sân bay một cách an toàn, thuận tiện, chính xác và nhanh chóng nhất với mức giá cả phải chăng. Ở hướng Tây là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Vnukovo (Внуково) từ nhà ga Kievskyi (Киевский вокзал) trong thời gian 35 phút,  ở hướng Đông là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Bưkovo (Быково) từ nhà ga Kazanskyi (Казанский вокзал) trong thời gian 45 phút, ở hướng Nam là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Domodedovo (Домодедово) từ nhà ga Pavelevskyi (Павелецский вокзал) trong thời gian 42 phút và ở hướng Bắc có chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Sheremetevo (Шереметьево) từ ga Belorusskyi (Белорусский вокзал) trong thời gian 35 phút. Thế nhưng trong thời gian tới đây do xây dựng thêm đường chuyển, nên Tổng cục đường sắt Nga đã đề nghị chuyển bến tàu Aeroexpress ra sân bay Sheremetevo từ nhà ga Belorusskyi sang nhà ga Savelovskyi.Cùng với đó Tổng cục đường sắt Nga cũng cho biết chuyến tàu nhanh ra sân bay Sheremetevo cũng sẽ dừng lại tại điểm giao cắt với đường vòng tròn trung tâm thứ hai (МЦК). Điều đó cũng tạo thuận lợi cho hành khách đặc biệt là những hành khách không mang quá nhiều hành lý, khi có thể đón tàu tại hai điểm trong thành phố để có thể đi ra sân bay Sheremetevo một cách nhanh nhất, không bị tắc đường. 


Rất nhiều bà con ta sinh sống tại Nga nhưng chưa biết đến những chuyến tàu nhanh (Aeroexpress) đi từ trong thành phố ra sân bay. Những chuyến tàu Aeroexpress chạy liên tục trong ngày là phương tiện vận chuyển hành khách ra sân bay một cách an toàn, thuận tiện, chính xác và nhanh chóng nhất với mức giá cả phải chăng. Ở hướng Tây là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Vnukovo (Внуково) từ nhà ga Kievskyi (Киевский вокзал) trong thời gian 35 phút,  ở hướng Đông là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Bưkovo (Быково) từ nhà ga Kazanskyi (Казанский вокзал) trong thời gian 45 phút, ở hướng Nam là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Domodedovo (Домодедово) từ nhà ga Pavelevskyi (Павелецский вокзал) trong thời gian 42 phút và ở hướng Bắc có chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Sheremetevo (Шереметьево) từ ga Belorusskyi (Белорусский вокзал) trong thời gian 35 phút. Thế nhưng trong thời gian tới đây do xây dựng thêm đường chuyển, nên Tổng cục đường sắt Nga đã đề nghị chuyển bến tàu Aeroexpress ra sân bay Sheremetevo từ nhà ga Belorusskyi sang nhà ga Savelovskyi.Cùng với đó Tổng cục đường sắt Nga cũng cho biết chuyến tàu nhanh ra sân bay Sheremetevo cũng sẽ dừng lại tại điểm giao cắt với đường vòng tròn trung tâm thứ hai (МЦК). Điều đó cũng tạo thuận lợi cho hành khách đặc biệt là những hành khách không mang quá nhiều hành lý, khi có thể đón tàu tại hai điểm trong thành phố để có thể đi ra sân bay Sheremetevo một cách nhanh nhất, không bị tắc đường. 


Rất nhiều bà con ta sinh sống tại Nga nhưng chưa biết đến những chuyến tàu nhanh (Aeroexpress) đi từ trong thành phố ra sân bay. Những chuyến tàu Aeroexpress chạy liên tục trong ngày là phương tiện vận chuyển hành khách ra sân bay một cách an toàn, thuận tiện, chính xác và nhanh chóng nhất với mức giá cả phải chăng. Ở hướng Tây là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Vnukovo (Внуково) từ nhà ga Kievskyi (Киевский вокзал) trong thời gian 35 phút,  ở hướng Đông là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Bưkovo (Быково) từ nhà ga Kazanskyi (Казанский вокзал) trong thời gian 45 phút, ở hướng Nam là chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Domodedovo (Домодедово) từ nhà ga Pavelevskyi (Павелецский вокзал) trong thời gian 42 phút và ở hướng Bắc có chuyến tàu Aeroexpress đi sân bay Sheremetevo (Шереметьево) từ ga Belorusskyi (Белорусский вокзал) trong thời gian 35 phút. Thế nhưng trong thời gian tới đây do xây dựng thêm đường chuyển, nên Tổng cục đường sắt Nga đã đề nghị chuyển bến tàu Aeroexpress ra sân bay Sheremetevo từ nhà ga Belorusskyi sang nhà ga Savelovskyi.Cùng với đó Tổng cục đường sắt Nga cũng cho biết chuyến tàu nhanh ra sân bay Sheremetevo cũng sẽ dừng lại tại điểm giao cắt với đường vòng tròn trung tâm thứ hai (МЦК). Điều đó cũng tạo thuận lợi cho hành khách đặc biệt là những hành khách không mang quá nhiều hành lý, khi có thể đón tàu tại hai điểm trong thành phố để có thể đi ra sân bay Sheremetevo một cách nhanh nhất, không bị tắc đường.