Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Apr 03

Bãi bỏ giấy SNILS (số bảo hiểm cá nhân - bảo hiểm hưu trí) ở Nga, thay thế bằng hệ thống tài khoản cá nhân


Người dân Liên Bang Nga sẽ không còn nhận được giấy SNILS (số bảo hiểm cá nhân - bảo hiểm hưu trí), mặt khác nó sẽ được thay thế bằng số bảo hiểm gắn liền với một tài khoản cá nhân đặc biệt. SNILS điện tử sẽ dần trở thành một phần của cơ sở dữ liệu lớn, từ đó họ sẽ tạo hồ sơ kỹ thuật số của công dân. Vậy sự thay đổi này sẽ có những vấn đề gì phát sinh?
Theo báo cáo của quỹ hưu trí Liên Bang, họ sẽ không còn cấp và trao đổi giấy chứng nhận bảo hiểm giấy thông thường về bảo hiểm hưu trí bắt buộc mà thay thế bằng số lượng tài khoản cá nhân (SNILS) được chỉ định. Những người dân đã đăng ký và có tài khoản cá nhân sẽ có thể nhận được các dịch vụ nhà nước hoặc thành phố cần thiết. Tuy nhiên chúng ta cần nắm rõ rằng, những thay đổi sẽ chỉ ảnh hưởng đến việc đăng ký chính thức trong hệ thống bảo hiểm và sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống lương hưu.

Giấy chứng nhận được cấp trước đây sẽ vẫn còn hiệu lực sử dụng mà không cần phải thay đổi. Nếu một công dân có SNILS giấy thì vẫn phải trình bày trong các tổ chức theo yêu cầu của họ.

Tại sao lại có thay đổi như trên ?

Những thay đổi được đưa ra vì những sửa đổi của luật liên bang về kế toán cá nhân hóa trong hệ thống bảo hiểm hưu trí bắt buộc đã có hiệu lực. Bây giờ thông tin chứa trong SNILS sẽ trở thành một phần của cơ sở dữ liệu lớn. Do đó, nhu cầu về phương tiện truyền thông bằng giấy dần dần sẽ biến mất.

Trong thời gian sắp tới, chính quyền Nga đang chuẩn bị giới thiệu một hồ sơ kỹ thuật số của một công dân, và việc từ chối sử dụng giấy SNILS là một trong những bước theo hướng này. Trong tương lai, Nga cũng dự định từ bỏ hộ chiếu giấy và bắt đầu giới thiệu phương tiện điện tử từ năm 2021 trở đi.

Hồ sơ kỹ thuật số là tập hợp các tài liệu điện tử có liên quan về mặt pháp lý và dữ liệu liên quan từ các hệ thống thông tin của chính phủ (GIS).

Nó sẽ bao gồm ba thành phần:

- thông tin cơ bản về một người - hộ chiếu, SNILS, TIN;
- tài liệu tham khảo cho dữ liệu của mình từ các hệ thống nhà nước khác;
- đăng ký đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Một hồ sơ kỹ thuật số giúp giảm thiểu lưu thông bằng giấy. Nó sẽ cung cấp cho doanh nghiệp dữ liệu đáng tin cậy về mọi người và với sự đồng ý của chủ sở hữu sẽ cho phép họ được sử dụng, ví dụ như khi mua hoặc nhận khoản vay. Điều này sẽ giảm đáng kể chi phí hoạt động của doanh nghiệp và công dân sẽ nhận được dịch vụ nhanh hơn và rẻ hơn. Các dịch vụ của chính phủ cũng sẽ trở nên đơn giản hơn: ví dụ, ngay trước khi hết hạn tài liệu, hồ sơ kỹ thuật số sẽ nhắc nhở bạn về điều này và cung cấp một ứng dụng mới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho biết vẫn sẽ có những rủi ro trong việc quản lý dữ liệu. Điều quan trọng là ai có quyền truy cập vào dữ liệu, và những quyền hạn đó là gì. Có một mối nguy hiểm là việc giới thiệu hồ sơ kỹ thuật số có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Đồng Hương Group chúng tôi sẽ luôn tìm hiểu và cập nhật những thông tin mới, cần thiết để đưa đến cho bà con cộng đồng Việt Nam, mong rằng bà con sẽ có những hiểu biết chính xác về luật pháp cũng như nhiều khía cạnh cuộc sống thay đổi từng ngày tại Liên Bang Nga.

NGUỒN: ANEWS.COM

ĐỒNG HƯƠNG GROUP