Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 20

Tin vui trong thời kỳ khủng hoảng dịch Сovid-19

Chính sách ngoại kiều của Liên Bang Nga càng ngày càng thực tế và cởi mở. Như bà con đã theo dõi tin tức về pháp luật của Nga do Đồng Hương Group đưa trước đây thì chúng ta biết rằng hạn ngạch cho người nước ngoài hàng năm được Chính Phủ cấp theo yêu cầu của từng vùng, từng địa phương. Theo thống kê thì số lượng hạn ngạch được cấp ngày càng ít đi:

- Năm 2015: 151 175
- Năm 2016: 125 900
- Năm 2017: 110 160 
- Năm 2018: 90 360 
- Năm 2019: 83 480
- Năm 2020: 60 270


Biểu đồ số lượng hạn ngạch RVP hàng năm (2014-2020)

Vậy cởi mở ở đâu?

Ngoài những thông tin đã đưa trước đây như sinh viên nước ngoài được phép lao động hợp pháp tại Nga, đơn giản hóa thủ tục xin quốc tịch cho những người đã tốt nghiệp loại ưu tại các trường đại học tại Nga…  Đồng Hương Group đưa thêm thông tin mới sẽ được thực hiện vào năm 2021 là: Những sinh viên nước ngoài sang Nga để học theo hệ chính thống sẽ được cấp giấy phép cư trú tạm thời (РВП) và trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời này, sinh viên nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Nga mà không cần xin giấy phép lao động (làm việc như thế nào, thời gian làm bao lâu và các vấn đề chi tiết hơn Đồng Hương Group sẽ cập nhật trong bài viết sau cho bà con tham khảo). Hơn nữa, trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, các sinh viên này sẽ được ưu tiên để nhận giấy phép thường trú ВНЖ (Вид на жительство).Trong mùa dịch COVID 19 này, không có gì hơn là chúng ta hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe cộng đồng, cùng nhau vượt qua đại dịch. Đồng Hương Group luôn luôn sẵn sàng cung cấp thông tin và tư vấn cho các bạn con đường đi đúng nhất ở Liên Bang Nga.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP