Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 19

Những thay đổi về thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm 2024

Hàng năm, các nhà lập pháp đều có những thay đổi về thủ tục tính, nộp và kê khai thuế thu nhập cá nhân. Năm 2024 cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Đồng Hương Group đã thu thập những thay đổi quan trọng nhất về thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ có hiệu lực vào năm 2024 này.

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân và nộp thông báo về loại thuế này được đưa ra như sau:

Từ tháng 1 năm 2024, các tháng trong năm, ngoài tháng 12, đã quy định hai thời hạn chuyển thuế thu nhập cá nhân và nộp thông báo về khoản thuế này, cụ thể như sau:

Đối với thu nhập của cá nhân nhận được từ ngày 1 đến ngày 22 hàng tháng, thông báo sẽ được gửi chậm nhất là vào ngày 25 và thuế sẽ được chuyển đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 28 cùng tháng;


Đối với thu nhập mà cá nhân nhận được từ ngày 23 đến ngày cuối cùng hàng tháng, thông báo sẽ được gửi chậm nhất là ngày 3 và thuế sẽ được chuyển đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 5 của tháng tiếp theo.

Thời hạn chuyển thuế thu nhập cá nhân và nộp thông báo cho tháng 12 hiện tại không thay đổi:

Đối với thu nhập của cá nhân nhận được từ ngày 01/12 đến ngày 22/12 thì phải nộp thông báo chậm nhất là ngày 25/12 và việc chuyển thuế chậm nhất là ngày 28/12;

Đối với thu nhập cá nhân nhận được từ ngày 23/12 đến ngày 31/12 thì nộp thông báo và nộp thuế chậm nhất là ngày làm việc cuối cùng của tháng 12.


Đồng hương Group là công ty uy tín hàng đầu ở Nga hoạt động từ năm 1991, luôn luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng người Việt tại Liên Bang Nga.

Mọi chi tiết xin liên hệ


E-mail: donghuonggroup@mail.ru
Tel, viber, telegram: +7 906 757 68 68 ; +7 909 911 68 68