Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Mar 15

Dự luật của Duma Quốc gia Nga về việc cấp quốc tịch

Vào ngày 5/3/2024, Duma Quốc gia Liên Bang Nga đã đệ trình để xem xét dự luật đề xuất sửa đổi Luật Địa vị pháp lý của Công dân nước ngoài và Luật Công dân Liên bang Nga, đồng thời xem xét những quy trình thủ tục để có được quốc tịch Nga.

Dự luật nói trên đề xuất thực hiện những thay đổi cơ bản sau:

1) Gia hạn thời gian cư trú tại Liên Bang Nga trên cơ sở giấy phép cư trú cần thiết để nộp đơn xin nhập quốc tịch nói chung, từ 5 năm lên 8 năm;

2) Kéo dài thời gian cư trú tại Liên Bang Nga trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời từ một năm lên 2 năm;

Vì vậy, nếu dự luật được ban hành, để có quyền nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga nói chung, công dân nước ngoài phải sống ở nước này ít nhất 10 năm.

3) Để có được quyền công dân một cách đơn giản dựa trên việc có con (là công dân Liên Bang Nga) thì đứa trẻ đó phải sống ở Liên Bang Nga ít nhất 5 năm (nghĩa là bản thân đứa trẻ phải ít nhất 5 tuổi);

4) Để có được quyền công dân một cách đơn giản trên cơ sở kết hôn với một công dân Liên Bang Nga và có con chung, Chính phủ đề xuất bổ sung các điều kiện rằng cuộc hôn nhân đó phải kéo dài ít nhất 3 năm tính đến thời điểm nộp đơn và con chung phải là trẻ vị thành niên;

5) Để có được quyền công dân một cách đơn giản trên cơ sở phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Liên Bang Nga, đề xuất kéo dài thời gian phục vụ cần thiết cho việc này từ một năm lên 2 năm.

Tuy những điểm trên chỉ mới là Dự luật trên cơ sở đề xuất của Duma Quốc gia Liên Bang Nga nhưng bà con cộng đồng người Việt chúng ta đang sinh sống tại Nga và có mong muốn nhận quốc tịch cũng cần có cái nhìn chính xác để chuẩn bị cho những thay đổi có thể diễn ra sắp tới.


Nguồn: Trang web chính thức của Duma Quốc gia Liên Bang Nga

Đồng hương Group là công ty uy tín hàng đầu ở Nga hoạt động từ năm 1991, luôn luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng người Việt tại Liên Bang Nga. 


Mọi chi tiết xin liên hệ
E-mail: donghuonggroup@mail.ru
Tel, viber, telegram: +7 906 757 68 68 ; +7 909 911 68 68