Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Aug 26

Giới thiệu về Đồng Hương Group

Đồng Hương Group là một tập đoàn toàn cầu (global group) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại (pháp lý, du lịch, lao động, bất động sản, khách sạn và tài chính) có văn phòng đặt tại Mỹ , Philipin, Nga, Việt Nam, Trung Quốc. Bắt đầu hoạt động từ năm 1991, hiện nay Đồng Hương Group đã tự khẳng định mình trong ngành dịch vụ và đang trở thành một điểm sáng trong những công ty Việt Nam đang hoạt động, kinh doanh tại ở nước ngoài.

Chúng tôi cho rằng tất cả mọi người đều là đồng hương với nhau, bởi chúng ta đều sống trên cùng một hành tinh. Vì vậy biểu tượng của công ty chúng tôi là hình ảnh ngôi nhà - nơi chứa đựng sự quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc...

Đồng Hương Group đại diện cho lợi ích của công dân Việt Nam và quốc tế ở nước ngoài . Với mối quan hệ lâu năm với chính quyền địa phương, cũng như sự thông hiểu văn hóa, luật pháp sở tại, chúng tôi với kinh nghiêm lâu năm của mình, luôn phấn đấu để đảm bảo một cuộc sống ổn định và tạo điều kiện làm ăn lâu dài cho cộng đồng.