Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Apr 11

Những chỉnh sửa mới về điều luật “thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh vào Liên bang Nga” đối với các nhà đầu tư ở Viễn Đông Nga.Luật áp dụng cho các nhà đầu tư ở Viễn Đông.


Những chỉnh sửa mới:

- Thay đổi về lưu trú: Sau khi hoàn thành thỏa thuận đầu tư, thời gian lưu trú của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga được giới hạn trong lãnh thổ Viễn Đông.

- Thay đổi thủ tục cấp giấy mời vào Liên bang Nga: Sau khi ký kết hoặc hoàn thành thỏa thuận đầu tư ở Viễn Đông, cần phải thông báo cho chính quyền trong vòng 3 ngày làm việc.

- Ở Viễn Đông Nga,visa (thị thực) kinh doanh được cấp cho các nhà đầu tư trong một năm để đàm phán thỏa thuận đầu tư. Khi kết kết thỏa thuận, thị thực nhiều lần cho doanh nghiệp được cấp trong thời gian không quá 3 năm, thời gian xem xét thị thực không quá 5 ngày. Visa lao động bình thường nhiều lần được cấp trong khoảng thời gian không quá 3 năm.

- Visa lao động thông thường nhiều lần được cấp cho một công dân nước ngoài và các thành viên trong gia đình, trong trường hợp ký kết hợp đồng lao động với một cư dân ở Viễn Đông, với thời hạn theo hợp đồng lao động, nhưng thời hạn sẽ không quá ba năm kể từ ngày nhập cảnh của công dân nước ngoài vào Nga.

Đồng Hương Group sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới và quan trọng để bà con cộng đồng có được những hiểu biết cần thiết nhất, đảm bảo an cư lâu dài trên đấy nước Nga.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP