Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Dec 10

Những ai có thể nhận được quốc tịch Nga theo DIỆN ĐƠN GIẢN HÓA?

Nhận quốc tịch Nga theo diện đơn giản hóa là điều rất cần biết cho mỗi bà con chúng ta. Đồng Hương Group (DHG) chia sẻ một số thông tin thêm để bà con được biết.

Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Duma Quốc gia Nga thông qua Luật liên bang “về sửa đổi điều 14 và điều 30 Luật liên bang “về quyền công dân Nga”, điều luật này đã được chấp thuận bởi Hội đồng Liên bang ngày 27 tháng 4 2016 và được ký thông qua bởi Tổng thống Liên bang Nga ngày 02 tháng 5 năm 2016.
Các mục tiêu chính của việc thông qua luật này là làm rõ các tiêu chí và điều kiện nhập quốc tịch Nga theo diện đơn giản hóa cho:

- Những người nhận được bằng tốt nghiệp sau ngày 1 tháng 7 năm 2002 tại các trường đại học, đào tạo nghề theo các chương trình giáo dục cơ bản của nhà nước, đã làm việc trong thời gian ít nhất 3 năm, có đóng bảo hiểm và quỹ hưu trí Nga.

Những người có trình độ đại học từ sau năm 2002

- Những người được coi là doanh nghiệp cá thể và kinh doanh tại Nga, đã làm việc trong thời hạn ít nhất 3 năm so với thời điểm nộp đơn xin nhận quốc tịch Nga, tổng số tiền trả hàng năm bao gồm thuế, bảo hiểm và quỹ hưu trí Nga không dưới 1 triệu rup.


​ИП - Индивидуальный Предприниматель (Сông ty 1 thành viên)

- Những người được coi là nhà đầu tư và có cổ phần đóng góp vào vốn điều lệ của tổ chức pháp nhân Nga, nếu như trong thời hạn ít nhất 3 năm so với thời điểm nộp đơn xin nhận quốc tịch Nga, tổng số tiền trả hàng năm bao gồm thuế, bảo hiểm và quỹ hưu trí Nga không dưới 6 triệu rup.


Những người đầu tư 10% cho công ty của Nga

ĐỒNG HƯƠNG GROUP xin tư vấn kỹ hơn cho bà con từng trường hợp cụ thể. Mọi ý kiến xin liên hệ với chúng tôi theo email: donghuonggroup@mail.ru hoặc số điện thoại, viber, whatsapp : +7 909 911 6868.

Các bạn cần biết:

- Thế nào là xin quốc tịch Nga theo trình tự đơn giản hóa: hồ sơ được xét duyệt bởi cơ quan phụ trách ngoại kiều cấp thành phố hoặc tỉnh. Thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm. Quyết định cấp quốc tịch do giám đốc công an thành phố (tỉnh) ký.

- Thế nào là xét quốc tịch theo trình tự chung: hồ sơ được xét bởi văn phòng tổng thống. Quyết định cấp quốc tịch do tổng thống ký.