Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Apr 17

Duma Quốc gia Nga thông qua thủ tục đơn giản hóa nhận quốc tịch Nga


Photo: Dịch vụ báo chí của Duma Quốc gia Liên bang Nga / RIA News

Duma Quốc gia Nga đã thông qua điều luật thủ tục đơn giản hóa nhận quốc tịch Nga cho người nước ngoài. Từ bây giờ người nước ngoài muốn nhận quốc tịch Nga sẽ không phải từ bỏ quốc tịch hiện có.


Các công dân Belarus, Kazakhstan, Moldova và Ukraine sẽ có thể nộp đơn xin hộ chiếu Nga mà không cần tuân thủ thời gian cư trú năm năm trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Ngoài ra, công dân các quốc gia này không cần phải chứng minh tình hình tài chính của họ.

Ngoài ra, đối với những người tốt nghiệp tại các tổ chức giáo dục hoặc khoa học của Nga điều kiện thời gian làm việc tại Liên bang Nga được giảm từ ba năm xuống còn một năm. 

Sau khi được Hội đồng Liên bang Nga và Tổng thống ký kết thì điều luật sẽ được coi là thông qua và công bố chính thức (ban hành). Luật sẽ có hiệu lực trong vòng mười ngày sau khi được công bố chính thức, hoặc kể từ ngày được quy định trong luật.

Đồng Hương Group sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới và quan trọng để bà con có được những hiểu biết cần thiết nhất, đảm bảo an cư lâu dài trên đất nước Nga.

ĐỒNG HƯƠNG GROUP