Russia, Moscow, Street per. Gruzinskiy, Buil. 3
Email: Donghuonggroup@mail.ru

Apr 01

Người nước ngoài mua bất động sản tại Liên Bang Nga có thể xin được giấy phép cư trú ở Liên Bang Nga hay không ?

Nghị định số 1375 của Chính phủ Liên Bang Nga ngày 23/8/2023, "Về việc sửa đổi Nghị định số 2573 của Chính phủ Liên Bang Nga ngày 31 tháng 12 năm 2022"

Những thay đổi trên đề cấp đến vấn đề người nước ngoài mua bất động sản tại Liên Bang Nga có thể xin được giấy phép cư trú ở Liên Bang Nga hay không?

Ở Nghị định số 2573 ngày 31/12/2022, Chính phủ Nga đã đưa ra các tiêu chí mà công dân nước ngoài - những người có đầu tư vào Liên Bang Nga cần đáp ứng để có thể nhận được giấy phép cư trú (mà không cần giấy phép cư trú tạm thời).
Cụ thể các tiêu chí như sau:

a) một công dân nước ngoài, trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Liên Bang Nga, đã đầu tư vào các dự án có ý nghĩa xã hội với số tiền ít nhất là 15 triệu rúp;

b) một công dân nước ngoài đã đăng ký pháp nhân dưới hình thức công ty hợp danh kinh doanh (công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất hai người cùng góp vốn và danh nghĩa để hoạt động kinh doanh dưới cái tên chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn trước các khoản nợ cũng như nghĩa vụ về tài sản phát sinh từ các hoạt động kinh doanh đó), công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần với một người sáng lập duy nhất, doanh nghiệp nông dân (trang trại) hoặc công ty hợp danh kinh tế trên lãnh thổ Liên Bang Nga và pháp nhân này đã thực hiện các hoạt động kinh doanh trong 2 năm ngay trước năm dương lịch mà công dân nước ngoài nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Liên Bang Nga;

Trong trường hợp này, công dân nước ngoài phải là người duy nhất tham gia công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn tại thời điểm quyết định cấp giấy phép cư trú tại Liên Bang Nga.

Việc thực hiện các hoạt động kinh doanh của một pháp nhân được đặc trưng bởi việc nộp thuế và phí theo quy định của pháp luật Liên Bang Nga về thuế và phí và đóng góp bảo hiểm cho quỹ ngoài ngân sách nhà nước với số tiền ít nhất 4 triệu rúp hàng năm;

c) một công dân nước ngoài đã đầu tư ít nhất 30 triệu rúp vào một pháp nhân Nga đã thực hiện các hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Liên bang Nga trong ít nhất 3 năm dưới hình thức hợp tác kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp nông dân (trang trại) hoặc đối tác kinh doanh.

Trong năm dương lịch ngay trước năm dương lịch mà công dân nước ngoài nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú tại Liên bang Nga, số thuế và phí mà pháp nhân đó phải nộp theo quy định của pháp luật Liên Bang Nga về thuế và phí và đóng góp bảo hiểm cho quỹ ngoài ngân sách nhà nước ít nhất là 6 triệu rúp;

d) một công dân nước ngoài có được trên lãnh thổ Liên Bang Nga quyền sở hữu (sở hữu chung) các đối tượng bất động sản cho bất kỳ mục đích nào ở giai đoạn xây dựng hoặc trong vòng 2 năm sau khi vận hành và sở hữu chúng liên tục trong một năm trước ngày làm đơn xin cấp giấy phép cư trú tại Liên Bang Nga.

Đồng thời, tổng giá trị thực tế của các đồ vật thuộc sở hữu của công dân nước ngoài ít nhất là 50 triệu rúp trên lãnh thổ Mátxcơva, ít nhất là 20 triệu rúp trên lãnh thổ của các thực thể cấu thành của Quận Liên Bang Viễn Đông, và ít nhất 25 triệu rúp trên lãnh thổ của các thực thể cấu thành khác của toàn Liên Bang Nga.

Không nên có hạn chế về quyền hoặc ràng buộc đối với các đối tượng bất động sản trong thời gian sở hữu được chỉ định bởi một công dân nước ngoài.

Ở Nghị định số 1375 của Chính phủ Liên Bang Nga ngày 23 tháng 8 năm 2023 sẽ có những điểm được bổ sung vào nội dung nghị định 2573 đối với những nhà đầu tư sở hữu bất động sản, cụ thể là:

Nhà đầu tư sẽ phải gửi hồ sơ tới Bộ Phát triển Kinh tế. Về nguyên tắc, người mua chỉ được yêu cầu cung cấp bản trích xuất từ ​​Cơ quan đăng ký bất động sản về việc xử lý dữ liệu cá nhân. Bản trích lục phải nêu rõ giá trị địa chính của tài sản và liệu có bất kỳ ràng buộc nào đối với tài sản hoặc hạn chế về quyền hay không. Để xác minh tính chính xác của thông tin về tài sản, Bộ Phát triển Kinh tế sẽ gửi yêu cầu độc lập tới Roskadastre. Người sở hữu bất động sản nếu nộp đơn xin giấy phép cư trú sẽ được thông báo về kết quả đánh giá trong vòng 30 ngày làm việc.

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc xin giấy phép cư trú bằng hình thức đầu tư (đặc biệt là đầu tư bất động sản). Bà con chúng ta hãy cùng nhau nắm bắt những thông tin cập nhật để có cho mình kế hoạch phù hợp nhất nhé.Đồng hương Group là công ty uy tín hàng đầu ở Nga hoạt động từ năm 1991, luôn luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng người Việt tại Liên Bang Nga.


Mọi chi tiết xin liên hệ
E-mail: donghuonggroup@mail.ru

Tel, viber, telegram: +7 906 757 68 68 ; +7 909 911 68 68

 

ĐỒNG HƯƠNG GROUP